Information försäkringar

Översikt försäkringar

Alla aktiva gymnaster och ledare är försäkrade under träningstid via försäkringsbolaget Pensum (Länk till pensum.se).

I slutet av augusti varje år, inför terminsstart, går försäkringsansvarig i styrelsen igenom samtliga gymnaster som registrerats i myClub och tecknar nya försäkringar samt tar bort försäkringar för gymnaster som har slutat. 

 

Vad behöver jag göra som ledare?

  • Om gymnaster tillkommer eller slutar under året måste ledare kontakta gymnastikkön för att säkerställa att gymnasten försäkras eller tas bort från försäkringen. 
  • Om en gymnast ska provträna i gruppen måste gymnasten vara försäkrad innan träningstillfället. Ledare kontaktar då Försäkringsansvarig
  • Om en gymnast med träningsförsäkring ska tävla (t.ex grupp GRÖN) måste vederbörande ha en tävlingsförsäkring. Ledare kontaktar då  Försäkringsansvarig.
  • Om olyckan är framme ska ledare kontakta Försäkringsansvarig för information och uppföljning av incidenten. 

 

För mer information om försäkringar, se dokument nedan eller kontakta försäkringsansvarig Jeanette Tyllström

Översikt försäkringar