Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen ska vara styrande och vägledande för ledare, spelare och föräldrar inom Saltsjöbadens IF Ishockey och därigenom säkerställa att våra barn och ungdomar får en bra ishockeyutbildning. Dessutom skall planen vara vägledande för samtliga ledare i sina olika roller så att de lättare kan avgöra hur man skall agera i olika fall. Verksamheten för barn/ungdomar omfattar åldrarna 8 till 16 år och dessa benämns U8 – U16.

Därutöver bedrivs hockeyskola för 5-, 6- och 7-åringar (U6, U7 och U8). Den säsong man fyller 17 blir man junior. Juniorverksamheten är indelad i B- och A-juniorer. BJ är för åldern 17-18 år och AJ 19-20 år.

SIF HOCKEY VERKSAMHETSPLAN - BLÅ TRÅDEN