Allmänna Villkor

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en kurs hos Saltsjöbadens IF Simsektion skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.  
Väljer du att betala med postfaktura mot en fakturaavgift på 50 kr skickar vi en faktura med kursinformation hem till dig ca en vecka före kursstart. 
Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. 
Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ert deltagande i kursen att stoppas. 
Bokning av kurs är bindande och behöver bokningen ändras måste detta göras senast 10 dagar efter bokningstillfället.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 4 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
För att underlätta administrationen IT-behandlar vi uppgifter om namn, adress, telefonnummer, personnummer samt vilken verksamhet du deltar i hos oss.
Uppgifterna använder vi också för att återsända information. Om ni vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Personuppgiftslagen