Om Saltsjöbadens IF Gymnastik

Välkommen till Saltsjöbadens IF - Gymnastik

Saltsjöbadens IF Gymnastik (SIF Gymnastik) är en ideell förening som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet inom gymnastik för barn och ungdomar. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet och består av över 500 aktiva medlemmar från tre år och uppåt. Med Barnkonventionen och Svensk Gymnastik som värdegrund, är vår vision att vara en förening som förenar bredd och elit med fokus på glädje och gemenskap. Vi erbjuder barn- och truppgymnastik och träningen bedrivs i Sicklahallen, Tattbyhallen, Tippenhallen, Jensens gymnasium samt i Samskolans gymnastiksal.

 

Värdegrund

Vår värdegrund bygger på tre delar:

 

1.Glädje och gemenskap

SIF gymnastik ska vara en plats där de aktiva känner glädje inför gymnastik och rörelse samt är en plats för gemenskap.

 

2.Nyfikenhet och utveckling

SIF gymnastik ska erbjuda en verksamhet som välkomnar nyfikenhet och utveckling hos de aktiva. Nyfikenhet till rörelse, motorik, dans, gymnastik, nya vänskaper med mera. Utöver detta ska vi alltid sträva efter att erbjuda trygga miljöer där våra aktiva kan utvecklas på sin egen nivå utefter sina egna ambitioner.

 

3.Öppenhet och trygghet

SIF gymnastik ska vara en förening som genomsyras av öppenhet och trygghet. Alla är välkomna och det är högt i tak för engagemang, kommunikation och innovation. När de aktiva deltar i SIF gymnastiks aktiviteter ska både barn, ungdomar och vuxna känna sig trygga.

 

Syfte

Vår ambition är att erbjuda gymnastikträning till alla barn i Saltsjöbaden och dess närområde. Vi vill ge barn och ungdomar möjlighet att utveckla koordination och kroppskontroll på ett roligt och meningsfullt sätt samt skapa en god grund för att utöva andra sporter. 
Vi ser oss som en viktig del av våra medlemmars fritid då vi, vid sidan av familj och skola, utgör ett kontaktnät där vi vill skapa ett gott kamratskap och låta barnen och ungdomarna få vara en del av och skapa en god laganda. Saltsjöbadens IF gymnastik följer FN:s Barnkonvention vilket innebär att verksamheten och alla beslut som fattas skall utgå från barnens bästa.
Saltsjöbadens IF arbetar aktivt mot att alla barn ska få idrotta i en miljö som är positiv, och där de har möjlighet att utvecklas i sin egen takt samt efter sina egna förutsättningar, både socialt, fysiskt och mentalt.”

Policy

Här hittar ni Saltsjöbadens IF Gymnastiks policy