Struktur trupper

Saltsjöbadens IF Gymnastik gruppstruktur

 

Familjegymnastik

I föräldra/barn gruppen är barnen 3 år gamla och har mamma eller pappa med sig på gympan. Här erbjuds lekfull träning för hela kroppen, med hjälp av musik och redskap.  Flickor och pojkar tränar tillsammans 1h/vecka. Målet med familjegymnastik är att genom lek ge alla barn en unik möjlighet att tillsammans med föräldrar träna och skapa grundläggande motoriska färdigheter.

 

Barngymnastik

Barngymnastik är för barn 4-5 år gamla. Här är träningen inriktad mot truppgymnastik och gymnasten tränar en gång i vecka (1-1½ tim). Målet med barngymnastik är att barnen ska få en introduktion till gymnastik och vidareutveckla sina motoriska färdigheter.

 

 

Truppgymnastik

 

FT - Förberedande trupp och PT- Pojktrupp

Förberedande trupp och pojktrupp och är barn mellan 6-8 år.

Här bedrivs träning i grön, blå och röd grupp.

 

MT - Miniortrupp och PT-Pojktrupp

Minior och pojktrupp är gymnaster mellan 9-12 år.

Här bedrivs träning i grön, blå, röd och svart grupp.

 

UT - Ungdomstrupp

Ungdom är gymnaster mellan 13-15 år.

Här bedrivs träning i  röd och svart grupp.

 

 JT- Juniortrupp

Junior är gymnaster mellan 15-18 år.

Här bedrivs träning i röd grupp.

 

SM-truppen

Senior är gymnaster från 17 år och uppåt.

Här bedrivs träning i svart grupp.

 

Nivåer
 

Grön grupp

De gröna grupperna är utvecklings- och träningsgrupper till för barn från sju år. I grön grupp tränar gymnasten 1 gång i veckan och har som mål att utveckla sin motoriska förmåga och skapa rörelseglädje.

Blå grupp
De blåa grupperna är utvecklings- och/eller tävlingsgrupper och passar barn som vill utöka sin träning och träna två gånger i veckan. Blå grupp tränar tumbling/matta och trampett (inkl. bord)/plint med fristående som komplement. Här är målet att utveckla barnets gymnastiska förmåga och skapa rörelseglädje.
Röd grupp
De röda grupperna är tävlingsgrupper som antingen redan tävlar eller har som ambition att tävla på riksnivå. Detta innebär att man tävlar på föreningstävlingar, regional och riksnivå. I röd grupp är målsättningen att alla gymnaster ska få möjlighet att tävla på sin nivå för att skapa god tävlingsvana. Här tränar gymnasten alla grenar tumbling, trampett och fristående. Inför tävling tas ett friståendelag ut med X antal gymnaster med avseende på tävlingskrav. I röd grupp går gymnasten om hen vill tävla och har som ambition att utveckla sin gymnastiska förmåga. Röd grupp tränar tre gånger i veckan varav en av dessa träningar är en friståendeträning.
Svart grupp
De svarta grupperna är tävlingsgrupper med ambition att förbereda gymnasten att tävla på SM stegen vilket innebär att gymnasten tävlar på föreningstävlingar, regional/riksnivå och nationell SM nivå. För att gå i svart grupp krävs att gymnasten besitter en god gymnastisk förmåga och mycket hög motivationsnivå. Här tränar gymnasten alla grenar tumbling, trampett (inkl. bord) och fristående. Inför tävling tas ett friståendelag ut med X antal gymnaster med avseende på tävlingskrav. Svart grupp tränar 3-4 gånger i veckan varav en av dessa träningar är en friståendeträning.