Organisation och Styrelse

Kontaktuppgifter Saltsjöbadens IF Gymnastik - Styrelse och ledning

 

Styrelse

Ordförande - My Cato

Ekonomiansvarig/Kassör - Peder AlbertAdministration

Kö gymnastikko@saltsjobadensif.se

Försäkring gymnastik.forsakring@saltsjobadensif.se

Lön och Ekonomi gymnastik.ekonomi@saltsjobadensif.se

Hall och material gymnastik.hallar@saltsjobadensif.se

Samordning av SIFs lokala läger gymnastik.lager@saltsjobadensif.se

KanslietOnlinefrågor kansli@saltsjobadensif.se

Ordförande & HR gymnastik@saltsjobadensif.se

Sportrådet

Ledare-och utbildningsfrågor sportrad@saltsjobadensif.se