Allmänna Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

 

Bekräftelse på bokning / Kallelse
När du bokar en ny kurs hos Saltsjöbadens IF Simsektion (”Saltis Sim”), eller står på vår kölista och får plats i en grupp, skickas alltid en bekräftelse/kallelse via e-post till dig.

 

Deltar du redan i en kurs har du förmånen att få en automatisk plats i samma grupp, eller bli uppflyttad till en annan grupp (om din tränare anser att du är redo för detta), till nästa termin. I detta fall skickas alltid en bekräftelse/kallelse automatiskt via e-post till dig.


 

Betalning

Väljer du att betala med postfaktura mot en fakturaavgift på 50 kr skickar vi en faktura med kursinformation hem till dig ca en vecka före kursstart. 


Om kursavgiften ej är betald i tid kommer påminnelsefaktura att skickas och då tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr. 


Om betalning ej sker efter påminnelse kommer ärendet att skickas till inkasso och ditt deltagande i kursen att stoppas till dess att avgiften är erlagd till fullo. 


 

Avbokning av tilldelad plats

Saltis Sim är en ideell förening och har väldigt begränsade resurser. Eftersom vi även har begränsat utrymme i simhallen och därför måste begränsa antalet deltagare i varje grupp är bokning av en ny kurs, erhållande av plats efter att ha stått på kölistan eller en automatisk förnyelse/uppflyttning till nästa termin bindande.

 

Varje plats som inte utnyttjas eller inte betalas är ett kännbart inkomstbortfall för vår klubb. Du måste därför meddela oss skriftligen via mail till annette@saltis-sim.com om du inte vill ha din plats eller behöver ändra din bokning.

 

Har du inte avbokat eller ändrat din bokning av en ny kurs senast 10 dagar efter bokningstillfället är din anmälan bindande och hela terminsavgiften för kursen ska betalas. Om det är en automatisk förnyelse/uppflyttning måste du avboka eller ändra din bokning senast 10 dagar efter det att du fått din kallelse till nästa termin annars är din plats bindande och hela deltagaravgiften för kursen ska betalas.

 

 

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart om deltagarantalet är färre än 4 st. Ni har då rätt att återfå hela deltagaravgiften om vi inte lyckats komma överens om placering i en annan grupp.

 

 

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag, mm.

Vår fulla integritetspolicy hittar du 
här (länk).

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (tex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).