Om oss

 

Verksamhetsidé
Vi erbjuder simintresserade i Nacka möjlighet till individuell utveckling och samvaro kring simning för att uppnå en ökning av simkunnigheten, höjning av den individuella prestationen samt att främja samvaro.

Värdegrund
Vår verksamhet ska präglas av Engagemang, Glädje och Kvalitet

Vision
Saltis-sim ska vara Stockholms bästa SUM-SIM klubb.

Allmänt
Saltsjöbadens IF:s simsektion har ungefär 450 aktiva medlemmar i åldrarna 4-85 år. Verksamheten har vuxit snabbt de senaste åren och vi har en god återväxt underifrån. Sektionen har idag tre typer av simgrupper. Tävlings-, teknik/simskole- och plask & simgrupper. 
Sektionen bedriver även vattengymnastik samt arrangerar regelbundet nybörjar- och fortsättningskurser i vuxencrawlskolor. 
Vi har även, sedan 2003, en liten men framgångsrik mastersverksamhet. 
Vår hemmabassäng är Näckenbadet i Saltsjöbaden. 

Simsektionen har idag ett drygt 30-tal grupper på olika nivåer för att passa alla åldersgrupper. Våra grupper tränar en, två eller flera gånger per vecka beroende på kunskapsnivå och ambition. Huvuddelen av barnen/ungdomarna, simmar och tränar utan att tävla aktivt. De som tycker det är kul med simning som tävlingsidrott har möjlighet att "simma vidare genom grupperna" och lära sig mer om simning. 
Vår A-grupp består av elitsimmare eller utmanare som tagit sig upp från andra grupper. På elitnivå har vi ett antal simmare som deltar i SM, JSM och SUM-SIM. 

Verksamhetens ryggrad är tränarna. Tränarna för de yngre grupperna är i de flesta fall aktiva eller tidigare aktiva, ofta duktiga tävlingssimmare ifrån den egna klubben. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept då gemenskapen och kamratandan stärks och dessa tränare även är goda förebilder för de yngre och mer oerfarna simmarna. 

Mycket av vår verksamhet bedrivs på ideel basis där engagerade föräldrar spelar en mycket stor roll. De behövs som funktionärer, hjälptränare och deltagare på läger mm. Föreningen håller kontinuerligt funktionärsutbildningar för föräldrar som vill ställa upp och hjälpa till under våra interna tävlingar. Om du är intresserad kontakta kansliet. (kansli@saltis-sim.com
Föräldrar med intresse för simning är en mycket välkommen hjälp som extratränare/stödtränare. Är du intresserad kontakta kansliet. 

Vi har målsättningen att arrangera minst två tävlingar per termin (Personbästa (2 ggr/år), Saltis-cup och KM). Tävlingarna är framförallt till för de yngre simmarna.

____________________________________________________________________________________________

 

Föräldramedverkan i Saltsjöbadens IF sim tävlingsverksamhet

 

  

Bakgrund

Saltsjöbadens IF Sim har historiskt sett haft en policy som gått ut på att föräldrar frivilligt anmäler sig och ställer upp med att hjälpa till med de uppgifter som måste genomföras för att tävlingar, läger och annat ska fungera. Detta har dock inneburit att det blivit en liten grupp föräldrar som gör väldigt mycket. Det innebär en framtida risk då föräldraengagemanget i klubben slutar i fall barnet slutar. Det är givetvis inget vi önskar, men naturligt. Vi behöver därför bli fler föräldrar som engagerar oss och på så vis även fördela arbetet bättre.

 

För att få en bättre fördelning och för att försäkra oss om att vi har tillräckligt med tävlingsfunktionärer och aktiva i styrelse och kommittéer nu och i framtiden så har föreningen antagit en föräldrapolicy som presenteras nedan. Påpekas bör att förslaget liknar andra simklubbars policy för föräldramedverkan i verksamheten.

 

Målgrupp & Syfte

De familjer som har barn i tävlingssektionen, C3, C2, C1 B, A och M grupperna.

 

För att Saltsjöbadens IF sim ska kunna verka som förening och utveckla ditt barn både i och utanför bassängen behövs alla föräldrars engagemang. Utan ideella krafter skulle ekonomin snabbt gå under och svårt att hålla avgifter på skäliga nivåer.

 

Syftet med denna policy är att informera om vad du som förälder till tävlingsidrottare i Saltsjöbadens IF sim behöver bidra med.

 

Policy

Minst en förälder per tävlingssimmare hjälper till med något av följande uppdrag:

 

  • Tävlingsfunktionär – efter utbildning förväntas du arbeta på minst 2 tävlingar per år.
  • Styrelse- eller kommittéarbete
  • Regelbundet ideellt tränaruppdrag

 

Finns det syskon tar vi gärna emot fler insatser, men vi kräver inte fler insatser.

 

Anmälan

Alla ges möjlighet att frivilligt sätta upp sig på någon av ovanstående uppdrag, senast den 31/3 2017. Fylls inte de nödvändiga platserna upp utdelas kvarvarande uppgifter till de familjer som ej anmält sig.

För att anmäla sig, maila till: ordforande@saltis-sim.com

 

Nedan följer mer utförlig beskrivning av respektive område;

 

 

Tävlingsfunktionärer

För att kunna arrangera tävlingar behövs det många funktionärer, både tävlingsfunktionärer och distriktfunktionärer. Simning är en av de mest funktionärskrävande idrotterna.

Att vara funktionär är också ett bra sätt att komma närmre sitt barns idrott. Man lär sig simning, både teknikmässigt och hur tävlingar går till. Passa på att göra något bra för klubben istället för att sitta och vänta långa stunder på läktaren! 

 

 

Tävlingsfunktionärsutbildning (steg 1)

  • Godkänd för att verka som funktionär vid simtävlingar.
  • Utbildningen består av 2 kvällar alt. 1 heldag teori samt praktik vid en simtävling.
  • Saltsjöbadens IF Sim arrangerar utbildningstillfällen 2 gånger per år, se inbjudan & hemsida.

 

Distriktsfunktionärsutbildning (steg 2)


  • Godkänd för att inneha ledande befattningar vid simtävlingar.
  • För att gå denna ska man vara godkänd tävlingsfunktionär.
  • Stockholms simförbund arrangerar utbildningstillfällen 2 gånger per år, se hemsidan.

 

Exempel; Saltis Cup krävs minst 10 tävlingsfunktionärer samt 8 distriktsfunktionärer för att genomföra ett tävlingspass. Saltis Cup består av 2 pass. Det innebär 32 personer totalt, om varje förälder tar 1 pass var. Intäkten för Saltis Cup är 60 kr per start och gren.

 

Ideella simtränare

Verkar regelbundet och oavlönat i en eller flera grupper på träning och tävling i gott samarbete med de anställda tränarna, och med övriga ideella tränare.

 

Styrelsearbete

Styrelsen syfte är att vara ytterst ansvarig för hela Saltsjöbadens IF sims verksamhet. Här finns alltid behov av personer som har ekonomi-, personal- eller kommunikationskompetens eller starkt idrottsintresse.  I genomsnitt 8-10 styrelsemöten per år.

 

Tävlingskommittén

Saltsjöbadens IF Sim arrangerar ett par tävlingar under ett verksamhetsår, både tävlingar med och utan inbjudna klubbar.

 

Tävlingar är viktiga för barnen och ofta är det tävlingarna under året som stimulerar barnen till att lägga ned all den tid på simträning som de faktiskt gör.

Hemmatävlingar med externt deltagande bidrar ekonomiskt på två sätt. Dels genom att klubben gör en förtjänst på tävlingen, dels att klubbens egna barn får en möjlighet att delta i en kvalitativ tävling på hemma plan utan startavgifter.

 

Styrelsen lägger upp en plan för vilka tävlingar som ska arrangeras kommande år och tävlingskommittén fördelar ansvarsområden och säkerställer genomförande.  

 

Lägerkommittén

Under ett verksamhetsår arrangerar klubben ett par olika läger. Ett fantastiskt sätt att stärka klubb- och gruppsammanhållningen och naturligtvis en möjlighet för våra simmare att få en längre och intensiv träning.

 

Styrelsen lägger upp en plan för vilka läger som ska arrangeras kommande år och lägerkommittén säkerställer genomförande och fördelar ansvarsområden.  

 

Trivselkommittén

Denna arbetsgrupp har som uppgift att helt enkelt skapa trivsel i föreningen vilket omfattar simmare, tränare och föräldrar. Desto trevligare vi har i vår klubb desto fler simmare kommer vilja träna hos oss.

 

Har ni frågor eller funderingar gällande ovan – kontakta styrelsen genom att maila till - ordforande@saltis-sim.com