Vad kostar det?

Det kostar 700 kronor per termin att vara medlem i Friidrottssektionen (bokningar efter 1 november 2021 reduceras med 50 %). Alla sektioner i Saltsjöbadens IF har sina egna aktivitets- och träningsavgifter som täcker verksamhetens kostnader för träning etc.

  • Saltsjöbadens IF skickar faktura för avgiften via mail till alla medlemmar.
  • Sektionsavgiften faktureras ut under året, i samband med idrottens start, och skall betalas med OCR-nummer till angivet Bankgiro.

Därutöver betalar du medlemsavgift i Saltsjöbadens IF. Det är en övergripande avgift som avser medlemskapet i huvudföreningen. Medlemskap i Saltsjöbadens IF kostar 350 kronor per år (gäller alla medlemmar, aktiva, ledare, styrelseledamöter från 1/1 2020). Saltsjöbadens IF har en familjeavgift som gäller från den tredje medlemmen. Läs mer om familjekontot på Saltsjöbadens IFs hemsida.

Medlemsavgiften i huvudföreningen betalas per kalenderår, en första fakturering går ut i januari. Under året samlas nya medlemmar upp ända fram till mitten av november.

Du får således två fakturor från Saltsjöbadens IF, en avseende huvudföreningen och en avseende Friidrottssektionen.