Vår ambition

Vår ambition är att utöka och bredda verksamheten. Dels vill vi öka antalet träningstillfällen och dels vill skapa tränings- och tävlingsförutsättningar även för våra äldre ungdomar. Detta förutsätter att vi får in fler tränare och ledare.

  • Målsättningen på kort sikt är att erbjuda ytterligare ett träningstillfälle, där vi kör utomhus året om. Under höst och vinter kommer fokus ligga på löpning/kondition för att kompletteras med teknik (hopp/kast/sprint etc) under vår och sommar. Detta pass kommer primärt att riktas till Grupp 2. Mer information om detta kommer framöver.
  • På sikt vill vi även bilda en ny träningsgrupp för de födda 2005 och äldre. En förutsättning för detta är att vi får in en till två ungdomsledare som kan axla ansvaret för att bygga upp och leda en sådan grupp.

Det långsiktiga målet är att vi ska stå väl förberedda med möjlighet att växla upp ytterligare, med en bra organisation och många aktiva när vi – förhoppningsvis – har en riktig friidrottshall på plats i Saltsjöbaden i framtiden.