Förhållningsregler

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av träningen och för att så många som möjligt som vill träna ska kunna göra detta gäller vissa grundläggande förhållningsregler:

 

  • Anmäl frånvaro. Om man uteblir från mer än två pass på raden utan att ha anmält frånvaro så riskerar man att förlora sin plats till den/de som står näst i kö (anmäl frånvaro när ni svarar på kallelsen).

 

  • Kom på träningarna. Uteblir man från mer än hälften av träningspassen under en termin så riskerar man, oavsett skäl, att förlora sin plats (annat än om detta beror på t.ex. sjukdom, skada eller andra liknande skäl).

 

  • Det är viktigt att komma tid, gärna fem minuter innan, så att vi kan starta på utsatt tid (men utan att störa den träning som pågår under passet innan).

 

  • Ta med vattenflaska - och se till att den är fylld innan träningen börjar.

 

  • Glöm inte skor – inga skor ingen träning

 

  • Kläder efter väder