Värdegrund

Vi är en inkluderande sektion där alla, oavsett ambitionsnivå och erfarenhet, ska känna sig välkomna, ha kul och tycka det är meningsfullt och utvecklande att delta på våra träningar och övriga aktiviteter. Vi har naturligtvis en nolltolerans mot alla former av mobbning och annan kränkande behandling. Vi ser individer och inte kön. Alla flickor och pojkar tränar tillsammans.