Utmärkt förening

SIF Skidor är Utmärkt förening

Skidsektionen erhöll 2017 utmärkelsen ”Utmärkt förening” av Nacka Kommun. Vi är mycket glada för den här bekräftelsen på att vi i integrerar kvalitet och värdegrund i vårt arbete.

Vad är Utmärkt förening? Föreningar som har arbetat med värdegrundsfrågor och policyprogram får utmärkelsen Utmärkt förening i Nacka, som är ett samarbete mellan Nacka kommun och SISU - idrottsutbildarna Stockholmsidrotten. Att vara en Utmärkt förening är också viktigt för möjligheten att erhålla bidrag från kommunen.

Processen, där SIF Skidors styrelse medverkade, pågick under våren och hösten 2017, med seminarier, grupparbeten och erfarenhetsutbyten mellan olika föreningar och sektioner.

2017 var sjätte året som Utmärkt förening delades ut till föreningar som arbetat med sin värdegrund och kvalitet. Då var totalt 45 föreningar/sektioner i Nacka Utmärkt förening.

Under hösten 2019 deltog Skidsektionen i obligatoriska moment i den här processen och säkrade därmed upp att vi fortsätter att vara Utmärkt förening.

 

För mer information om Utmärkt förening, se

https://www.nacka.se/underwebbar/for-foreningsledare/ovrigt-foreningsstod2/utmarkt-forening/

https://www.nacka.se/uppleva--gora/foreningar/utmarkta-foreningar-i-nacka/