Styrelsen

SIF Skidors styrelse 2022-2023

 

Christopher Toll
Ordförande

070-600 37 01
christopher@b-clarity.com

 

Anders Karlström
Tränare och ledamot

070-444 33 99
akarlstr@gmail.com

 

Kerstin Nyman
Kassör och tävlingsansvarig

070 749 54 56
kerstin.nyman@visusab.se

 

       Niklas Lindqvist
       Chefstränare

        070 952 96 97
        lindqvistniklas@hotmail.com

 

       Nina Nygaard 
       Tränare och ledamot 

       070 410 21 10
       nina@nygaardkom.se