SIF Skidor Vuxenträning 2024


Säsongsträning på snö

Vi kör varje torsdag och söndag under hela vintern så länge spåret ligger. Vuxna är indelade i grupperna lågfart, mellanfart, högfart och skate.

Tid: Kom gärna tio minuter innan passet startar så vi kan komma igång i tid.

Torsdagar, 20.00-21.00 fokus på kondition - intervallträning.

Söndagar, 14.00-15.00 fokus på teknik - vi delar upp oss i grupperna ovan.

Plats: Saltsjöbadens golfbana, samling på övningsytan cirka hundra meter ut från spårstarten. Sikta på våra blågula SIF-Skidorflaggor.

Anmälan: Svar på det mail som går ut några dagar innan respektive träning. Obs, det är viktigt att alla anger om de kommer eftersom vi anpassar tränartruppen utifrån det.

Information: Kontakta chefstränare Niklas Lindquist på lindqvistniklas@hotmail.com

 

Träningsupplägg för resp. grupp

Lågfart
Utgångpunkten är att medlemmarna ska bli säkrare på skidorna och lära sig grunderna i klassisk stil. Det är fokus på teknik via längdåkningens fyra moment tyngdöverföring, position, tajming samt frekvens. Träningen utgår från vars och ens egen ambition, utmaningar och även hälsa. Denna grupp återfinns i trappsteget Grund i SSF:s trappa Skidor Hela Livet. Målet är att medlemmarna ska känna sig säkra med den klassiska stilen, vilja gå vidare till någon av de andra träningsgrupperna – och ha kul tillsammans!

Varje pass inleds med en gemensam samling där vi checkar av läget samt gör en lättare uppvärmning. Därefter tränar vi klassisk teknik i ca 45 minuter, och passet avslutas med återsamling och feedback.

Säsongen delas in i fyra huvudsakliga faser:

- Tillfälle 1-4: grunderna i klassisk skidåkning,; fokus position och tyngdöverföring vid diagonal åkning
- Tillfälle 5-7: stakning, stakning med glidsteg; fokus tajming i rörelsen
- Tillfälle 6-9: åka uppför och utför, byta spår samt att åka med önskad frekvens
- Tillfälle 10: avslutning

Längden på de olika faserna är högst ungefärliga; vi går inte vidare till nästa fas förrän hela gruppen känner sig säker.

Mellanfart
Mellanfartsgruppens fokus är att fortsätta bygga på längdåkningens fyra moment tyngdöverföring, position, tajming samt frekvens men utifrån att medlemmarna i gruppen har en trygg bas i grunden i de olika tekniksätten. Varje pass inleds med en gemensam samling där vi checkar av läget samt gör ett par olika uppvärmningsövningar. Därefter tränar vi klassisk teknik i ca 45 minuter, och passet avslutas med återsamling och feedback. Under säsongen kommer fokus att vara indelat i följande delar:  

- Diagonalteknik med fokus på tyngdöverföring
- Diagonalteknik - position
- Diagonalteknik - timing
- Diagonalteknik - frekvens och sätta ihop alltihopa
- Stakning - dubbel med tyngdöverföring och position
- Stakning - dubbel med timing och frekvens
- Stakning - med frånskjut, alla fyra grunderna

Vissa moment/pass kommer att upprepas under säsongen för att medlemmarna ska bli säkra på respektive moment.

Högfart
Snabba gruppens fokus under säsongen är att fokusera på detaljer i tekniken utifrån längdåkningens fyra moment tyngdöverföring, position, tajming samt frekvens. Deltagarna i gruppen har en bra teknisk grund och kondition. Varje pass inleds med en gemensam samling där vi checkar av läget samt gör ett par olika uppvärmningsövningar. Därefter tränar vi klassisk teknik i ca 45 minuter, och passet avslutas med återsamling och feedback. Under säsongen kommer fokus att vara indelat i följande delar:  

- Tajming i diagonalåkning och fokus på tyngdöverföring och glid    
- Stakning med frånskjut med fokus på tajming i stavisättning och frånskjut
- Dubbel stakning – träning i backe, rätt tajming och frekvens, korrekt stavisättning och     andning
- Planering i skidåkningen – fartökningar och byte av spår, fartposition etc.

Vissa moment/pass kommer att upprepas under säsongen för att medlemmarna ska bli säkra på respektive moment.

Skate
Skategruppens fokus är att lära medlemmarna de olika växlarna i skateåkning och som också bygger på längdåkningens fyra moment tyngdöverföring, position, tajming samt frekvens. Varje pass inleds med en gemensam samling där vi checkar av läget samt gör ett par olika uppvärmningsövningar. Därefter tränar vi skate teknik i ca 45 minuter, och passet avslutas med återsamling och feedback. Under säsongen kommer träningen att vara indelad i följande delar som genomförs under två veckor:  

- Nivåbedömning, position, balansövningar
- Balansövningar och växlar
- Balans och träning växel 3
- Backträning växel 1 och 2
- Träning alla växlar, mer fokus växel 4
- Farthöjning växel 2 och 5 samt filmning
- Sammansättning och individuell coachning

Vissa moment/pass kommer att upprepas under säsongen för att medlemmarna ska bli säkra på respektive moment.

 

Säsongsträning barmark

Vi kör rullskidor varje söndag kl 10:00 under september och oktober. Samling vid Saltsjöbadens IPs parkering. Vi kör både klassiskt och skate och delar upp oss i grupper utifrån hur många som deltar. 

Under oktober-december kör vi barmarksträning samma tid som rullskidåkningen. Här är det fokus på konditions- och styrketräning för skidåkare. Alla deltar utifrån egen förmåga och nivå.

  

Senaste nytt

På vår hemsida sifskidor.se finns alltid uppdaterad information om vad som händer. Vi uppdaterar Facebook minst lika ofta som hemsidan, se här: SIF Skidor Facebook. För aktuell info om spårläget, gå in här: Arenans Facebooksida.

Detaljer

När
  • enligt schema/kalender
Var  Saltsjöbadens konstsnöarena
Aktivitet startar  mån 1 jan 2024 (v. 1)
Aktivitet slutar  tis 31 dec 2024 (v. 1)
Kostnad
  • 400,00 kr
Status  Öppen
Bokning
  • Öppen för bokning
Platser 200st
Platser kvar  102 st

Logga in på ditt konto för att anmäla dig till den här aktiviteten

Logga in på ditt medlemskonto
Glömt lösenordet? Skapa konto

Deltagare/Medlem

1 Camilla Jedefors
2 Ebba von Platen
3 Stefan Sundblom
4 Per Helgesson
5 Gabriel Wetter
6 Elvy Hökby
7 Andrea Frisk
8 Anders Schiöler
9 Pia Agardh
10 Margareta Landgren
11 Markus Norsted
12 Lennart Österström
13 Ritva Karlström
14 Nils Hökby
15 Olof Gunnar Larsson
16 Carl Granert
17 Anders Karlström
18 Johan Ihrfelt
19 Åke Törnqvist
20 Cecilia Andreassen
21 Lars Johansson
22 Marie Hagberg
23 Kåre Gustafsson
24 Åsa Lindström
25 Ulrika Andersson
26 Niklas Lindqvist
27 Åsa Sönnergaard
28 Alexandra Herlitz
29 Emil Gregorica
30 Lena Wästfelt
31 Sofi Granert
32 Konrad Hofbauer
33 Luz Baastrup
34 Fredrik Trahn
35 Josefin Tunbjörk
36 Nina Nygaard
37 Lillemor Hellkvist
38 Fredrik Flink
39 Karin Norén Elfström
40 Inger Bjare
41 Anders Elfström
42 Stefan Lundström
43 Karl Landin
44 Anna Karin Ljungstrom
45 Henrik Rosenqvist
46 Max Leitgeb
47 Kristina Levin
48 Joakim Larson
49 Mari Gustavsson
50 Anders Green
51 Claes Hielte
52 Magnus Du Rietz
53 magnus Gustafsson
54 Niklas Sydow
55 David Knutsson
56 Erika Svensson
57 Therese Rislund
58 Martin Röjdmark
59 Gustav Nyman
60 David Rislund
61 Espen Hadmark Hultgreen
62 Matt Miller
63 Christopher Toll
64 August Hernmarck
65 Lotta Hakelius
66 Tomas Segerberg
67 Pär Lundell
68 Rebecca Knutsson
69 Kerstin Nyman
70 Yara Anttila
71 Gina Aspelin Hedbring
72 Hanna Wallerman
73 Jimmy Norrman
74 Axel Boij Du Rietz
 Den här gruppen har även 24 deltagare som valt att vara anonyma.