Belastningsregister

Förebyggande arbete mot övergrepp och kränkningar i Saltsjöbadens IF

Saltsjöbadens IF Fotboll:s styrelse har beslutat att samtliga ledare som utför arbete – ideellt eller avlönat – i sektionen ska uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Att vara ledare i en förening är ett förtroendeuppdrag.

I Saltsjöbadens IF Fotboll är vi över 100 vuxna, ungdomsledare och anställda – majoriteten ideella – som är grunden till den fantastiska verksamhet vi kan erbjuda som leder till god hälsa, gemenskap och glädje. Detta är ett steg i att öka tryggheten och förtroendet i föreningen gentemot spelare, föräldrar, Nacka Kommun och våra sponsorer.

Om belastningsregistret

I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ur Polisens Belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.

Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott.

Om processen

1.
Alla ledare, anställda och styrelseledamöter som fyllt minst 16 år ska gå in på polisen.se och begära ett utdrag från belastningsregistret i kategorin "arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg". Utdraget visar enbart domar från brott som är av relevans för kategorin, bland annat olika typer av sexualbrott, våldsbrott och andra typer av brott som inte är lämpligt att ha blivit dömd för om du ska arbeta med barn. Stöld, förskingring eller liknande brott ses till exempel som orelaterad och kommer inte att synas. 

2.
Det tar ca. två veckor för utdrag att kommer hem till dig. Kuvertet får öppnas innan det skickas in. Informationen som sportchefen kommer att notera är För- och efternamn samt "Godkänt" eller "Icke-godkänt", ett eventuellt icke-godkänt brott kommer alltså inte specificeras i anteckningen. Information om vilka brott som du inte får vara dömd för redovisas i detalj på ovan länk.

3.
Utdraget skickas med post till:

Saltsjöbadens IF
Box 50
133 21, Saltsjöbaden

Om inget annat anges kommer vi att förstöra dokumentet direkt efter att egna anteckningar är gjorda.

4.
Skulle utdraget innehålla en dom innebär detta normalt sett att föreningen inte längre har förtroende för ledaren och kommer inte få inneha några uppdrag hos oss. Besked meddelas skyndsamt till den berörda ledare. All hantering sker med sekretess.

Är det utdrag godkänt tackar vi dig för hjälpen. Uppföljning kommer att ske vart tredje år.