Årsmöte

SIF Fotbolls årsmöte 2024  genomfördes den 22 mars 2024. 

Rösträtt på sektionens årsmöte har den som fyllt 12 år och betalt sin medlems- och sektionsavgift samt registrerade ledare i sektionen som betalt sin medlemsavgift i SIF. Röstning på sektionens årsmöte kan inte göras genom fullmakt.