Träningstids schema för huvudsäsongen 2024 (V14-V44)

Här finns fotbollssektionens träningstider, vi bedriver alla våra träningar på Saltsjöbaden IP. Träningsmaterial ansvarar varje åldersgrupp att hämta ut i vår blå container för 5v5 och 7v7 som har bollstorlekar 3 och 4. Träningsmaterial för 9v9 och 11v11 finns i vårt förråd vid Aktivitetshuset, där ansvara varje åldersgrupp att kvitter ut nyckel till förrådet.

GEMENSAMT ANSVAR:

Ligger på varje åldersgrupp att ansvara att hålla ordning i våra träningsmaterial förråd. Att se till att bollar pumpas samt läggs i rätt bollsäck, se till att västar hängs upp och sorteras samt ha ordning på koner. 

Omklädningsrummen öppnas av ansvarig för åldersgrupperna mellan måndag-fredag. Varje åldersgrupp skall ha utkvitterat en C-nyckel som går till omklädningsrum samt belysningen på 7- och 11-spels planen. Nyckel utkvittera i Nacka Sportcenter. I samband med matcher på helgerna är containern låst och inget material kan hämtas därifrån.


Träningstids schema för huvudsäsongen 2024 (V14-V44)