Föreningstränare

Saltsjöbadens IF vision är att kunna erbjuda föreningens egna ungdomar som vill möjligheten att engagera sig som föreningstränare. Från det året man fyller 15 år ges pojkar & flickor möjlighet att verka som ledare i fotbollsskolan efter att man först genomgår en intern ledarutbildning som hålls av föreningens sportchef.  Här under hittar ni rutiner för föreningens ungdomsledarverksamhet.
 

Föreningstränare

Med föreningstränare menas spelare i Saltsjöbadens IF som varit verksamma som ledare under ett år i föreningens fotbollsskola samt genomfört tränarutbildningen C-ungdom. Föreningtränarna fördelas 2 st tränare/åldersgrupp från spelformen 7 mot 7 och uppåt som ett stöd till åldersgruppens engagerade föräldrar. För tillsättning av föreningstränare ansvarar sportchefen. 

Som föreningstränare är man ett föredöme för de man tränar och en ambassadör för Saltsjöbadens IF Fotboll.  Det är därför viktigt att alltid uppträda schysst med respekt för både aktiva och vuxna. På samma sätt ska vuxna och aktiva visa respekt för föreningstränarna. 

Föreningen har en fastlagd policy för våra föreningstränare. Se Policy föreningsungdomstränare

Här anmäler du dig som ledare för fotbollskolan
 

Föreningstränarersättning

Föreningstränaren erhåller ett arvode baserat på ledarens utbildning, erfarenhet och ålder. Arvodet betalas ut månatligt eller kvartalsvis beroende på avtal. 

Hantering arvoderingsunderlag

För frågor kring hanteringen av föreningstränararvoden, kontakta fotboll@saltsjobadensif.se