Avgifter

Saltsjöbadens IF har en övergripande avgift som kallas för Medlemsavgift och avser medlemskapet i huvudföreningen.

OBS: MEDLEMSKAP 2024; 400:-/ENSKILD, 900:-/FAMILJ.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår, en första fakturering går ut i januari. Under året samlas nya medlemmar upp ända fram till sista november. EX: den som blir antagen till gymnastik, startar ishockeyskola, innebandyskola, basketskola osv i aug-dec betalar 400:- för sitt medlemskap under innevarande år som då gäller fram till årsskiftet.

Vad kostar det?
Medlemskap i Saltsjöbadens IF kostar 400:-/år (gäller alla medlemmar, aktiva/ledare/styrelseledamöter).

Saltsjöbadens IF har en familjeavgift som gäller från den tredje medlemmen. Då finns ett maxtak på 900:-/år. Läs mer om familjekontot här.

Saltsjöbadens IF krediterar/återbetalar inte betald medlemsavgift.

Utöver detta har alla sektioner sina egna träningsavgifter som täcker verksamhetens kostnader. Dessa faktureras ut under året, i samband med idrottens start, och skall betalas med OCR-nummer till angivet Bankgiro.

Möjligheten att betala direkt med kort eller Swish finns.

Saltsjöbadens IF skickar faktura för avgiften via mail till alla medlemmar.

En  påminnelseavgift om 50:- tas ut från påminnelsefaktura nummer ett.

Läs våra Stadgar här

Varför betala medlemsavgift i Saltsjöbadens IF som ledare/styrelseledamot?

· Inbetald avgift är lika med att man är fullvärdig medlem i vår förening. Våra ledare är våra representanter utåt i den aktiva verksamheten.

· Som medlem så har du också accepterat klubbens regelverk, skyldigheter och rättigheter och har rösträtt.

· Att försäkringar mm som är kopplat till vårt idrottsutövande gäller fullt ut när det gäller ansvar mot medlemmar vid olyckor. Denna försäkring gäller i samband med träning, match, möten och andra sammankomster gällande föreningsengagemanget. Även till och från dessa. En fråga vi vet försäkringsbolag ställer vid olycka är uppvisande av medlemskap i aktuell förening. 

· Föreningen styrs av medlemmarna – genom rösträtt på årsmöte, möjlighet att påverka genom motioner mm

· Ledaransvaret är jätteviktigt –medlemskapet styr detta. 

· Medlemsavgiften är inte en ekonomisk planka om ekonomin haltar – detta reglerar vi genom sektionsavgifterna som ligger till grund för driften av klubbens aktiviteter.