Belastningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat registerutdrag för ledare (från 15 år) som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Kort fakta:
• Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.
• Barn är alla under 18 år.
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

Beställ ditt registerutdrag här

Saltsjöbadens IF dokumenterar den utförda kontrollen genom att anteckna att ett registerutdrag har visats upp.

Så här gör du:

1. Beställ ditt registerutdrag enligt länk ovan
2. Visa upp det för styrelsen eller av styrelsen utsedd person i din sektion. Du får info från din sektion var, när och hur. Är du ledare i fler sektioner behöver du bara visa en gång.

Frågor och svar om utdraget

Föreningen har mottagit ett registerutdrag i ett öppnat kuvert, gäller utdraget då?

Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen.

Kan inte utdraget skickas direkt till föreningen?

Nej, Polismyndigheten får inte skicka registerutdraget direkt till någon arbetsgivare eller uppdragsgivare, och då alltså inte heller till föreningen.

Läs mer om RF:s arbete med Trygg idrott