Faktura

Postadress
Saltsjöbadens IF
Box 50
133 21 Saltsjöbaden

Fakturaadressen samt referensnummer är följande:
Saltsjöbadens IF
FE 763
Fack: 923
751 75 Uppsala

Org.nr:
814000-3867

Fakturor går att maila till pdffaktura@kansliet.net. Fakturan måste vara i pdf-format, samt med FE-adressen, endast en faktura per mail kan biläggas.

Fakturor som har fel adress eller saknar referens kan komma att returneras till er för komplettering. Saltsjöbadens IF accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.

Frågor gällande medlemsfakturor besvaras av kansliet, 08 717 60 06 eller kansli@saltsjobadensif.se 

Eventuella frågor angående leverantörsfakturor i Saltsjöbadens IF besvaras av vår frontdesk, telefon +46 761702800, alt e-post: saltis@kansliet.net