Vårdnadshavare 2 och flera

Lägg till flera vårdnadshavare på ditt konto

Så här gör du för att lägga till flera vårdnadshavare på den enskilda medlemmens konto.

Logga in på medlemmens konto och klicka på inställningar, sedan "Lägg till målsman" och fyll i namn, mail och telefonnummer för att få kallelser samt annan nyttig info från både förening, sektion och lag. Kryssa också i aviseringar för att få alla info.

För den som vill byta till den aktives egna mail då man börjar bli lite äldre gör man på samma sätt, logga in och byt ut på medlemsraden.