Redovisning av utlägg SIF

Utläggsredovisning för domaravgifter eller utlägg gjorda i samband med ditt ledarskap i Saltsjöbadens IF. (Vi lämnar kontrolluppgifter för/till alla domare)

DETTA GÄLLER 2024

För att redovisa domarutlägg använd denna fil
Fyll i domarens personnummer och namn i filen

För att redovisa övriga utlägg använd denna fil

Domarutlägg för VT 2024 skall redovisas senast  den 20 juni 2024
Domarutlägg för HT 2024 skall redovisas senast den 19 december 2024

Kvittot skall vara läsbart med fullständiga uppgifter inkl. fullständigt personnummer, namn och en korrekt läsbar adress. Du som ledare ansvarar för detta. Titta extra noga när du tar emot kvittot och betalar.

Det finns två sätt att få ersättning för sina utlägg:

Alt 1. Ladda hem den fil som är korrekt ovan och fyll i dina uppgifter eller dina utlägg, skapa en (1) PDF-fil och skicka tillsammans med PDF:ade domarkvitton eller kvitton till pdffaktura@kansliet.net Om du inte skickar med domarkvitton kommer ditt utlägg inte att betalas ut.
OBS, du måste göra en enda PDF-fil av allt material (utläggsredovisning samt kvitton) och skicka in.

Skicka sedan in dina original till kansliet. Kom då ihåg att skriva att dina kvitton är för arkivering och att du har skickat in ditt utlägg till pdffaktura. 

Alt 2. Ladda hem filen fyll i dina uppgifter samt dina utlägg, bifoga sedan kvitton och lämna till kansliet som gör PDF-filer och skickar in för attestering av sektionskassör och sedan utbetalning till ditt konto.

Som referens ange sektionstillhörighet, Ex, Innebandy

För att scanna med mobilen finns flera olika appar. Vi rekommenderar att använda den app som finns på din smartphone eller Adobe Scan eller Genius Scan som finns att hämta där appar finns.

Vi rekommenderar denna tjänst för att slå ihop flera OLIKA pdf-filer som du har lokalt på din dator. SMALLPDF

Har du frågor, kontakta kansliet kansli@saltsjobadensif.se

Postadress för kopior:
Saltsjöbadens IF
Box 50
133 21 Saltsjöbaden