Stipendiefond

Rost & Nordén stöd- och stipendiefond

Här kan medlemmar ansöka om ekonomiskt stöd för att kunna delta i verksamheten.
Det är varje sektions styrelse som beslutar om eventuellt stöd.

Fondens syfte och mål:

Ekonomiskt stöd kan ges till medlemmar för att kunna fortsätta delta i verksamheten:

  • Medlem kan erhålla ett belopp om 3 000 kr/år (max två år följande på varandra)
  • Stöd ges endast till barn upp till det år man fyller 18 år
  • Medel ur fonden kan beviljas enskild medlem och i vissa fall lag
  • Medel beviljas inte medlemsavgiften till Saltsjöbadens IF
  • Medlemsavgiften måste vara betald för att ansökan skall behandlas
  • Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året. Beslut tas på närmast kommande styrelsemöte efter att ansökan inkommit

Här ansöker du om stöd

Fyll i ansökan och skicka in till kansli@saltsjobadensif.se

Stipendie skall gå till en ungdomsledare/aktiv som "brinner för sin sport, är en bra förebild för Saltsjöbadens IF samt även en bra kompis inom både laget/gruppen och sektionen". 

Har du idé om en person som du skulle vilja nominera? Vänd dig till den medlemmens sektionsstyrelse och tipsa dem.

 

Tore Rost var ordförande i Saltsjöbadens IF 1954 - 1956. Han började på 1930-talet som orienterare inom Saltsjöbadens IF. Han var också engagerad som materialare inom ishockeyn på 1950-talet. Mest känd är han för sina insatser som friidrottare och då som långlöpare. 

Eivor Rost var maka till Tore Rost

Rune Nordén var en av grundarna av Saltsjöbadsgymnasterna som sedan blivit till Saltsjöbadens IF Gymnastik. Han var också delaktig att driva verksamhet och aktivt delta i både fotboll, ishockey samt friidrott. Rune Nordén blev 93 år gammal och gick bort 2020.

Du kan läsa mer om Tore Rost och Rune Nordén i boken Saltsjöbadens IF 100 år som finns att köpa på kansliet.

 

Vill du hjälpa till ekonomiskt till vår fond? Använd vårt BG 128-0189 och ange Rost/Norden på inbetalningen.

Tack för ditt stöd.
Saltsjöbadens IF